δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό
δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα
currently watching:suits
currently writing: kazer war fic
graphic/(hockey) fic requests: open
tracking: huntersandangels

HuntersAndAngels

the blogger


I’m the one keeping you a l i v e
        okay, have you noticed t h a t ? [x]

Notes

Don’t worry, Father, I’m not going to die. I think there’s someone watching over me, keeping me from harm.

Notes

Merlin Season 2: Arthur
↳ Episode  2.08  “The Sins of the Father

Notes
Notes

capturedean's graphic challenge [round 1]

group 4: mirthfulcas

prompt: conflicted

Notes

Tv challenge: [2/5] OTPS → Dean&Castiel

Notes

he’s so much more

Notes
queentaraknowles:

SOA Panel at the 2014 Summer Television Critics Association 7.21.14

queentaraknowles:

SOA Panel at the 2014 Summer Television Critics Association 7.21.14

Notes
Notes
Notes
S